Yousician

Tyyppi Toimitila
Pinta-ala 1300 m²
Asiakas Nordea Henkivakuutus Suomi
Vuosi 2016
Sijainti Helsinki

Vaiheittain perusparannettavaan kiinteistön rakennetut verkossa toimivan suomalaisstart-upin toimitilojen rakentaminen vaati yhtä aikaa käynnissä olevan metroliittymän, kiinteistön muutosvaiheessa olevan IV-järjestelyn ja avoimen toimistotilan vaatimusten yhteensovittamisen.

Ratkaisu perustui kolmeen päätöksen, jossa ensimmäinen oli toimistotilan vyöhykkeistäminen esiintymis- ja taukotiloihin, kokoustilakokonaisuuteen ja rauhallisen työn tiloihin. Vyöhykkeet toteutettiin ääntä eristävin lasiseinin alueiden välille, sekä sijoittamalla kokous- ja puhelin tiloja alueiden sisällä niin, että näillä voitiin jakaa avotila ”avosoluihin”. Materiaalivalinnoissa korostettiin rauhallisia sävyjä, ääntä vaimentavia pintoja ja näkymiä tilojen sisällä, sekä suurten ikkunoiden kautta ympäröivään kaupunkiin.

Osana kiinteistön laajempaa ratkaisua toimitiloille ja niiden alapuolella sijaitseville liiketiloille rakennettiin erillinen ”kerroskohtainen” ilmanvaihdon ratkaisu, jossa huomioitiin mahdollisuus rakennuksen alkuperäisin 1950-luvun tilajaon palauttamisen mahdollisuus, sekä erillishankkeena käynnissä oleva metron sisäänkäynnin integroiminen rakennukseen.