Liikkeestä

LIIKE on luotettava helsinkiläinen arkkitehtuurin, kehittämisen ja visuaalisen suunnittelun ammattilainen.

Yli kahdenkymmenen vuoden toimitilojen, yliopistorakennusten, liiketilojen, hotellien, asuntojen ja logistiikan tilojen suunnittelusta kertyneellä kokemuksella olemme oppineet, että yhteistyö ja suunnittelun prosessi ovat niitä työkaluja, joilla paikan ja tilan vahvuuksista lähtien luodaan uutta ja kehitetään olemassa olevaa.

Tarjoamme pää- ja arkkitehtisuunnittelua vaativiin korjaus- ja konversiokohteisiin, uudisrakentamiseen, ja kiinteistöjen kehittämisen konsultointiin käytettävyyden, kestävyyden ja vetovoiman parantamiseksi.

Edistääksemme rakennusalan kiertotaloutta ja hiilineutraalia maailmaa olemme kumppanina Tampereen yliopiston johtamassa EU-rahoitteisessa ReCreate (Reusing prefabricated concrete for a circular economy) tutkimushankkeessa.

Hankkeessa piloitoidaan purettavista rakennuksista irrotettavien betonielementtien uudelleenkäyttöä rakentamisessa ja se on saanut rahoitus Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.