Helsingin Yliopisto Topelia

Tyyppi Yliopisto
Pinta-ala 1460 m²
Asiakas Helsingin Yliopisto
Vuosi 2019
Sijainti Helsinki

Helsingin Yliopiston keskustakampuksen Topeliakorttelin muutostyöt käsittivät tilankäytön tarkastelua koko korttelia koskien ja n. 4500m2 tilojen muutossuunnittelua. Osahankkeina eri rakennuksiin laadittiin suunnitelmat kortteliin rakennettavan uuden yhteyden rakentamiseksi H-rakennuksen läpu Fabianinkadulta kortteliin, D- ja E-rakennusten 1970-luvun sairaala-ajan tilajaon palauttamiseksi rakennuksen valmistumisen aikaiseen muotoon ja tilankäytön, sekä sisäisten yhteyksien parantamiseksi, C-rakennuksen tilankäytön tehostamista sekä uudet tauko- ja vetäytymistilat ja F-rakennukseen päätalosta siirtyvän Taidehistorianlaitoksen käyttöön.

Suunnittelutöiden tavoitteena oli parantaa tilojen käytettävyyttä ja yhteyksien kortteliin, sekä sen sisällä, tehostaa tilankäyttöä ja luoda puitteet uusille toiminnoille osana yliopiston vuonna 2016 käynnistynyttä organisaatio- ja tilankäytön uudistamista.

Historiallinen kortteli on keskeinen osa Helsingin Yliopiston keskustakampusta, johon sijoittuu humanististen tieteiden oppialat ja muutettuihin tiloihin Päätalon saneerauksen ajan osa yliopiston hallintoa. Päätalon valmistuttua tilat on määrä osoittaa yliopiston tutkimusinstituutin käyttöön.