Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Tyyppi Yliopisto
Pinta-ala 8000 m²
Asiakas Taideyliopisto
Vuosi 2014
Sijainti Helsinki

Vuoden 2010 luvun alussa Teatterikorkeakoulussa todettiin tarve kirjastotilojen muutokselle, aulatilojen käytettävyyden parantamiselle ja opiskelijoiden harjoitustilojen rakentamiselle.

Teatterikorkeakouluun oli tiloja vuonna 2000 saneerattaessa rakennettu kirjastoon kiinteät hyllyt heikon lattiarakenteen vahvistamistarpeen välttämiseksi ja kellaritiloihin autohalli, jolle ei ollut osoittautunut olevan tarvetta. Osittaista perusparannustarvetta alleviivasi reilun viidentoista vuoden aikana todetut toimistojen tilajaon kehittämistarpeet sekä talotekniikan puutteet ja osittainen vanheneminen ja vetoisaksi osoittautunut aulatila.

Kirjaston tiloista purettiin ahtaita ja vaikeasti käytettäviä tiloja, vahvistettiin lattiarakenteita hyllyjen ja hyllyjaon uusimisen mahdollistamiseksi. Samalla hyllyjen suuntaa ja korkeutta muutettiin niin, että teollisuusrakennukselle ominaisten ikkunoiden välityksellä kirjaston luonnonvalo-oloja saatiin parannettua ja rakennettu uusi, valoisa selauspiste ja lehtienlukualue. Kirjaston uudet lasiväliseinät aulan suuntaan auttoivat samalla aiemmin vetoisen tilan vedon poistoon ja äänimaailman parantamiseen.

Aulan ahtautta ja aulassa säilytettäviä näyttelytarpeiden hallitsemiseksi tutkittiin useita ratkaisumalleja. Lopulta aulan olosuhteiden parantamiseksi päädyttiin sarjaan toimenpiteitä, jotka samalla mahdollistivat uuden aulanäyttämön rakentamisen, aulan alapuolisen autohallin muutoksen varastoksi sekä näyttämön alaisen tilan muuttamisen opiskelijoiden harjoitustilaksi kuntosalilaitteineen. Aikaisemmin pimeä ja melko matala näyttämön alainen ja vajaakäytössä ollut tilan sisäkorkeutta nostettiin lähes kahdella metrillä ja samalla harjoitustilaan saatiin luonnonvaloa aulan kautta näyttämön pystypintoihin avatuista ikkunoista. Aikaisempi ahdas aula ja pimeä kellaritila, avattiin väljäksi uudeksi esiintymispaikaksi ja valoisaksi harjoitustilaksi.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu / Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
Rakennuttaja: ISS Proko Oy

Kuvat Mika Huisman ja Eric Rawlins