Mehiläinen Forum

Tyyppi Terveydenhuolto
Pinta-ala 2100 m²
Asiakas Mehiläinen Oy
Vuosi 2018
Sijainti Helsinki

Mehiläisen Forumin lääkärikeskuksen toimipisteen perusparannus käynnistyi toiminnan laajenemisen ja toimintamallien uusimisen johdosta. Osana suurempaa kokonaisuutta tilojen muutossuunnittelun lähtökohtana oli ennestään sokkeloisten tilojen selkeyttäminen, asiakkaiden liikkumisen helpottaminen ja tilankäytön tehostaminen sisäisten organisaatiomuutoksia vastaavalla tavalla.

Keskeinen lähtökohta työssä oli mahdollisimman tehokas työaika ja paitsi Mehiläisen omien vastaanottotoimintojen jatkuminen keskeytyksettä koko hankkeen ajan, että myös Forumin kauppakeskuksen toimintojen jatkuminen häiriöttä.

Työssä kerroksen tilajako, laatutaso ja talotekniset järjestelmät uusittiin kauttaaltaan. Erityishuomio kiinnitettiin uusien toimintojen sijoittamiseen kerroksen tiloihin, valoisuuteen, hahmotettavuuteen, ääneneristyksen tasoon ja esteettömyyden toteutumiseen. Työssä päivitettiin samalla tilailme vast’ikään uusitun konseptin mukaan.